Stichting Sinterklaaspret 
Een cadeau voor ieder kind!


Wie zijn wij:


De Stichting Sinterklaaspret, gevestigd te Huissen, is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Ze is volledig transparant in haar doen en laten en voldoet daarom graag aan de voorwaarden van de Belastingdienst.
Naam:
Stichting Sinterklaaspret
RSIN nummer:
851105464
Contactgegevens:
Email: info@sinterklaaspret.nl
Bestuurssamenstelling (dagelijks bestuur):
Hendrik Jan van Kan, voorzitter
Lydia Littel, secretaris
Hans Teunissen, penningmeester


Beloningsbeleid:
De stichting kent geen beloningsbeleid. De bestuurders ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden.

Hieronder vindt u ons beleidsplan: